Dokumenty potrzebne do przyjęcia

  • kserokopia dowodu osobistego i dowodu ubezpieczenia wraz z oryginałami do wglądu
  • kserokopia dokumentacji lekarskiej (karty wypisowe) do 2 lat wstecz
  • zaświadczenia o chorobach przewlekłych wraz ze spisem aktualnie przyjmowanych leków podbite przez lekarza rodzinnego (POZ)
  • wyniki badań: HBs, HCV- 30 dni ważne
  • dane kontaktowe opiekuna: Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy
  • W przypadku chorób o podłożu psychiatrycznym zaświadczenie od lekarza prowadzącego wraz z zaordynowanymi lekami