W ramach naszych usług oferujemy:

 • miejsce w pokoju 1, 2 lub 3-osobowym z własnym węzłem sanitarnym
 • 24-godzinna opieka pielęgniarska i opiekuńcza wraz z koniecznymi drobnymi zabiegami
 • stały nadzór lekarski w ramach opieki lekarza pierwszego kontaktu, w sytuacjach nagłych PR lub ONŚ
 • organizacja Świąt, uroczystości
 • pranie odzieży
 • magazyn odzieży i rzeczy osobistych
 • świetlica z dostępem do bieżącej prasy, książek, telewizji
 • nieograniczony kontakt z rodziną,
 • pomoc w zaopatrzeniu w leki, pampersy, środki opatrunkowe (możliwość zakupu przez ośrodek i rozliczanie na podstawie FV)
 • dostęp do środków higieny osobistej
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych