• 5 dni w tygodniu
  • Zajęcia indywidulane lub grupowe dostosowane do stanu i możliwości mieszkańców
  • Masaże: klasyczny i segmentowy, drenaż limfatyczny, masażu izometrycznego, masażu punktowego, masażu odruchoweg